fbpx

Charles Dancla

 • violin
  • Air de ballet
  • Air varie A-dur op. 118 Nr 1 cz. 1 Moderato
  • Air varie A-dur op. 118 Nr 1 cz. 2 Theme
  • Air varie A-dur op. 118 Nr 1 cz. 3 Var. I
  • Air varie A-dur op. 118 Nr 1 cz. 4 Var. II
  • Air varie A-dur op. 118 Nr 1 cz. 5 Coda
  • Air varie B-dur op. 89 nr 4 cz. 1 Andante cantabile
  • Air varie B-dur op. 89 nr 4 cz. 2 Var. 1
  • Air varie B-dur op. 89 nr 4 cz. 3 Var. 2
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 3 cz. 1 Andante maestoso e cantabile
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 3 cz. 2 Theme
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 3 cz. 3 Var. I
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 3 cz. 4 Var. II
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 3 cz. 5 Allegro
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 1 Andante
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 10 Var. VIII
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 11 Coda
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 2 Theme
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 3 Var. I
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 4 Var. II
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 5 Var. III
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 6 Var. IV
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 7 Var. V
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 8 Var. VI
  • Air varie D-dur op. 118 Nr 6 cz. 9 Var. VII
  • Air varie D-dur op. 89 nr 3 cz. 1 Maestoso
  • Air varie D-dur op. 89 nr 3 cz. 2 Theme
  • Air varie D-dur op. 89 nr 3 cz. 3 Var. 1
  • Air varie D-dur op. 89 nr 3 cz. 4 Var. 2
  • Air varie D-dur op. 89 nr 3 cz. 5 Coda
  • Air varie D-dur op. 89 nr 6 cz. 1 Theme
  • Air varie D-dur op. 89 nr 6 cz. 2 Var. 1
  • Air varie D-dur op. 89 nr 6 cz. 3 Var. 2
  • Air varie D-dur op. 89 nr 6 cz. 4 Var. 3
  • Air varie E-dur op. 118 Nr 5 cz. 1 Moderato maestoso
  • Air varie E-dur op. 118 Nr 5 cz. 2 Theme
  • Air varie E-dur op. 118 Nr 5 cz. 3 Variation
  • Air varie E-dur op. 118 Nr 5 cz. 4 Coda
  • Air varie E-dur op. 89 nr 2 cz. 1 Andante
  • Air varie E-dur op. 89 nr 2 cz. 2 Theme
  • Air varie E-dur op. 89 nr 2 cz. 3 Var. 1
  • Air varie E-dur op. 89 nr 2 cz. 4 Var. 2
  • Air varie E-dur op. 89 nr 2 cz. 5 Coda
  • Air varie F-dur op. 118 Nr 4 cz. 1 Moderato i Theme
  • Air varie F-dur op. 118 Nr 4 cz. 2 Var. I
  • Air varie F-dur op. 118 Nr 4 cz. 3 Var. II
  • Air varie F-dur op. 89 nr 1 cz. 1 Andante maestoso
  • Air varie F-dur op. 89 nr 1 cz. 2 Theme
  • Air varie F-dur op. 89 nr 1 cz. 3 Variation
  • Air varie F-dur op. 89 nr 1 cz. 4 Coda
  • Air varie G-dur op. 118 Nr 2 cz. 1 Moderato i Theme
  • Air varie G-dur op. 118 Nr 2 cz. 2 Var. I
  • Air varie G-dur op. 118 Nr 2 cz. 3 Var. II
  • Air varie G-dur op. 118 Nr 2 cz. 4 Coda
  • Air varie G-dur op. 89 nr 5 cz. 1 Theme
  • Air varie G-dur op. 89 nr 5 cz. 2 Var. 1
  • Air varie G-dur op. 89 nr 5 cz. 3 Var. 2
  • Air varie G-dur op. 89 nr 5 cz. 4 Cantabile
  • Andante cantabile G-dur op. 123
  • Austrian Hymn – Don Juan. Fantasia G-dur op. 86 nr 5
  • Ballade
  • Barkarolle
  • Der Freischutz C-dur op. 86 nr 2
  • Derniere Pensee de Weber. Fantasia B-dur op. 86 nr 6
  • Donna del Lago – Air Suisse. Fantasia C-dur op. 86 nr 4
  • Fleuve du Tage. Fantasia A-dur op. 86 nr 8 cz. 1 Introduction i Theme
  • Fleuve du Tage. Fantasia A-dur op. 86 nr 8 cz. 2 Var. I
  • Fleuve du Tage. Fantasia A-dur op. 86 nr 8 cz. 3 Var. II
  • Fleuve du Tage. Fantasia A-dur op. 86 nr 8 cz. 4 Mineur
  • Fleuve du Tage. Fantasia A-dur op. 86 nr 8 cz. 5 Var. III
  • Introduction et Rondeau
  • La Cenerentola. Fantasia D-dur op. 86 nr 7 cz. 1 Introduction
  • La Cenerentola. Fantasia D-dur op. 86 nr 7 cz. 2 Theme
  • La Cenerentola. Fantasia D-dur op. 86 nr 7 cz. 3 Var
  • Le Cor des Alpes – Valse du Freischutz. Fantasia D-dur op.86 nr 11
  • Les Noches de Figaro – Le Crociato. Fantasia G-dur op. 86 nr 10 cz. 1 Introduction
  • Les Noches de Figaro – Le Crociato. Fantasia G-dur op. 86 nr 10 cz. 2 Theme
  • Les Puritains. Fantasia E-dur op. 86 nr 9
  • Mazurka
  • Norma-Semiramide-Elisire d'Amore. Fantasia G-dur op. 86 nr 1
  • Petit air varie G-dur cz. 1 Introduction
  • Petit air varie G-dur cz. 2 Theme
  • Petit air varie G-dur cz. 3 Wariation
  • Plaisir d'Amour. Romance D-dur op. 86 nr 12
  • Polka
  • Redowa de Wallerstein G-dur op. 86 nr 3 cz. 1 Theme
  • Redowa de Wallerstein G-dur op. 86 nr 3 cz. 2 Var. I
  • Redowa de Wallerstein G-dur op. 86 nr 3 cz. 3 Var. II
  • Redowa de Wallerstein G-dur op. 86 nr 3 cz. 4 Var. III
  • Romance
  • Solo koncertowe a-moll op. 77 nr 3
  • Solo koncertowe G-dur op. 77 nr 2
  • Solo koncertowe h-moll op. 77 nr 1
  • Temat z wariacjami Introduction
  • Temat z wariacjami Theme
  • Temat z wariacjami Var. 1
  • Temat z wariacjami Var. 2
  • Temat z wariacjami Var. 3
  • Temat z wariacjami Var. 4
  • Valse
  • Norma-Semiramide-Elisire d'Amore. Fantasia G-dur op. 86 nr 1
  • Plaisir d'Amour. Romance D-dur op. 86 nr 12
  • Norma-Semiramide-Elisire d'Amore. Fantasia G-dur op. 86 nr 1
  • Plaisir d'Amour. Romance D-dur op. 86 nr 12
  • Norma-Semiramide-Elisire d'Amore. Fantasia G-dur op. 86 nr 1
  • Plaisir d'Amour. Romance D-dur op. 86 nr 12
  • Norma-Semiramide-Elisire d'Amore. Fantasia G-dur op. 86 nr 1
  • Plaisir d'Amour. Romance D-dur op. 86 nr 12