fbpx

Georg Goltermann

 • cello
  • Auf der Kirmess D-dur op. 101 nr 6
  • Concert nr 3 Op. 51 h-moll cz. I Allegro molto moderato
  • Danses Allemandes A-dur op. 42 nr 4
  • Danses Allemandes a-moll op. 42 nr 3
  • Danses Allemandes C-dur op. 42 nr 2
  • Danses Allemandes D-dur op. 42 nr 6
  • Danses Allemandes d-moll op. 42 nr 5
  • Danses Allemandes G-dur op. 42 nr 1
  • Danses Allemandes G-dur op. 42 nr 7
  • Elegie a-moll op. 101 nr 3
  • Elfentanz d-moll op. 101 nr 2
  • Etude-Caprice C-dur op. 54 nr 4 Allegro
  • Frohliches Spiel G-dur op.129
  • Gebet Es-dur op. 101 nr 1
  • Hexentanz h-moll op. 101 nr 5
  • Idylle B-dur op.129
  • Kleiner Reitersmann D-Dur op. 101 nr 4
  • Koncert a-moll op. 14 nr 1 cz. I Allegro moderato
  • Koncert a-moll op. 14 nr 1 cz. II Cantilena. Andante
  • Koncert a-moll op. 14 nr 1 cz. III Allegro moderato
  • Koncert d-moll op. 76 nr 5 cz. I Allegro moderato
  • Koncert d-moll op. 76 nr 5 cz. III Finale. Allegro
  • Koncert G-dur cz.I Allegro op. 65
  • Koncert G-dur cz.II Allegro op. 65
  • Koncert G-dur cz.III Allegro molto op. 65
  • Koncert G-dur op. 65 nr 4 cz. I Allegro
  • Koncert G-dur op. 65 nr 4 cz. II Andantino
  • Koncert G-dur op. 65 nr 4 cz. III Allegro molto
  • Koncert h-moll op. 51 nr 3 cz. II Andante espressivo
  • Koncert nr 5 d-moll op. 76 cz. II Andante
  • Religioso F-dur op. 129
  • Stille Liebe C-dur op. 129
  • Stormy weather
  • Traum a-moll op. 129
  • Zum Tanze F-dur op. 129